Klasztor
Tradycja Mauritiusa

Uniwersytety i założony w 1221 r. klasztor w Kolonii były w średniowieczu ośrodkami dominikanów i