Wystawy
Filary

W Tallinie istnieje długa tradycja murowania z kamienia ciosanego, która rozpoczęła się w XIII wieku